Ngày em ra đi…

Tháng Tám 29, 2007

bây giờ đã 2 thang 14 ngay anh xa em, …

Mình quả thật chưa bao giờ viết nhật ký, nhưng đây có thể là một hình thức để vơi đi nỗi buồn chut chút. 😐

Hà Nội bắt đầu mưa nhiều,…cũng cách đay hơn 1 năm, …cũng những ngày mưa như thế này anh đã gặp em…

Ngày em ra đi, anh không ngăn cản,.. có lẽ anh ân hận vì không cứng rắn hơn,..nhưng có thể điều đấy sẽ tốt hơn cho em? Anh cũng hi vọng như vậy…